picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Informácie k zoznamom detí od 2.9.2020

Vážení rodičia,

 

vzhľadom na celkovú rekonštrukciu a nadstavbu MŠ

a s tým súvisiace presťahovanie tried do náhradných priestorov ZŠ

počas školského roku 2020/2021

sú deti rozdelené podľa zverejneného rozpisu, ktorý je

k nahliadnutiu  na centrálnej tabuli v areáli materskej školy v čase od 6:30 – 8:00 hod. a od 14:00 – 16:30 hod. počas mesiaca JÚL.

 

Ďakujeme za pochopenie a veríme v ďalšiu dobrú spoluprácu.

No Comments

Comments are closed.

To Top