picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu materskej školy – aktualizácia 28.11.2021

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu materskej školy

Podľa pokynov Ministerstva školstva SR, www.minedu.sk – Školský semafor

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.  TU: Pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti-aktualizovane-26.11.2021

Do priestorov MŠ môžu vstupovať osoby v režime O-P očkovaný, prekonaný.

Prosíme rodičov, aby rešpektovali odporúčania odborníkov, ktorí vyzvali rodičov, aby prehodnotili nutnosť dochádzky svojho dieťaťa do MŠ a v prípade možnosti dieťa radšej do MŠ nedávali v záujme ochrany jeho zdravia.

Je nám ľúto, v akej ťažkej situácii  sme sa opäť ocitli, keď Vám znova  budeme oznamovať  obmedzenia.

Napriek tomu Vás prosíme o ich rešpektovanie a dodržiavanie.

Vopred všetkým ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 riaditeľstvo materskej školy

No Comments

Comments are closed.

To Top