picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

AKTUÁLNE !!!! Vyzdvihnutie rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy

si rodičia osobne vyzdvihnú u riaditeľky MŠ

v termíne  25.6. – 26.6. 2020 v čase od 7:00 – 15:00 hod.

Zákonné podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ

  • spravidla
  • deti od troch do šesť rokov veku
  • prednostne
  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej  školskej dochádzky
  • deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku k 31.8.

No Comments

Comments are closed.

To Top