picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Informácie k zoznamom detí od 2.9.2020

Vážení rodičia,   vzhľadom na celkovú rekonštrukciu a nadstavbu MŠ a s tým súvisiace presťahovanie tried do náhradných priestorov ZŠ počas školského roku 2020/2021 sú deti rozdelené podľa zverejneného rozpisu, ktorý je k nahliadnutiu  na centrálnej tabuli v areáli materskej školy v čase od 6:30 – 8:00 hod. a od 14:00 – 16:30 hod. počas mesiaca JÚL.   Ďakujeme za pochopenie a veríme […]

Read More

AKTUÁLNE !!!! Vyzdvihnutie rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy si rodičia osobne vyzdvihnú u riaditeľky MŠ v termíne  25.6. – 26.6. 2020 v čase od 7:00 – 15:00 hod. Zákonné podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ spravidla deti od troch do šesť rokov veku prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky deti […]

Read More

Zábavné stránky pre rodičov a deti

https://preucitelky.sk/ https://nasedeticky.sk/ https://prosolutions.sk/materialy-na-stiahnutie/ http://krokotak.com/ http://www.omalovanky.sk/ https://www.veselerozpravky.sk/ https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/pracovne-listy/category/36-pre-predskolakov https://fitshaker.sk/toto-je-mojich-20-overenych-tipov-na-aktivity-pre-deti-na-doma/ https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/46065/jarne-tvorenie-s-detmi/

Read More
To Top