picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

ZÁTVOR MŠ

Na základe rozhodnutia RÚVZ bude materská škola od 3.12.2022 do 10.12.2022 z dôvodu vysokej chorobnosti detí (respiračné ochorenia) zatvorená. Nástup do MŠ bude 12.12.2022. Všetky deti sú automaticky odhlásené zo stravy.

Read More

Dotácia na stravu

Vážení rodičia, pokiaľ ešte nepoberáte dotáciu na stravu (nárok má len dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie) a chcete o ňu požiadať od decembra 2022, je potrebné priniesť osobne do kancelárie riaditeľky alebo vedúcej ŠJ podpísané čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu (tlačivo nájdete na web stránke alebo u vedúcej ŠJ), prípadne rozhodnutie z ÚPSVaR o hmotnej núdzi alebo životnom minime, […]

Read More

Mikuláš

Milé deti, rodičia, aj tento rok 5.12.2022 k nám zavíta vzácna návšteva Mikuláš. Mikulášsku nádielku bude Mikuláš rozdávať aj so svojim pomocníkom Anjelom.  

Read More

Jesenné prázdniny

Riaditeľstvo MŠ Suvorovova 2797/20, Žilina Vám oznamuje, že materská škola bude cez jesenné prázdniny v  dňoch od 28.10.2022 (piatok) do 31.10.2022 (pondelok) v obmedzenom režime. Viac informácií tu :  oznam jesenné prázdniny

Read More

FOTENIE

Dňa 11. 11. 2022 (piatok) dopoludnia bude prebiehať v MŠ fotenie detí – dodatočné fotenie deti, ktoré sa ešte nefotili. Motív fotenia : Vianoce.

Read More

Informácie na šk.rok 2022/23

Vážení rodičia, začiatok školského roka je 2.9.2022. Viac informácií a potrebné tlačivá nájdete v priloženom článku. OZNAM MŠ Plnomocenstvo Vyhlásenie rodiča Prajeme Vám krásny začiatok nového školského roka 2022/23.

Read More

Bezpríznakovosť

Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Rodič predkladá pri nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa sa považuje za príznakového a je […]

Read More

Ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa v MŠ

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Dieťa ktoré neplní PPV rodič ospravedlní na 5 dní. po nástupe do MŠ podpíše bezpríznakovosť. Pri absencii viac ako 7 (dieťa s PPV) po sebe […]

Read More

Dôležité informácie o uplatnení nároku na dotáciu na stravovanie.

V prípade uplatnenia si nároku na dotáciu na stravu, poprosím doručiť tlačivo do MŠ, v termíne do 5.8.2022. Po termíne už nebude možne žiadať o dotáciu na stravné. Viac informácií v priloženom dokumente. Informácie_pre_rodičov cestne_vyhlasenie_od_01_07_2022 cestne_vyhlasenie_od_01_07_2022 Formular_na_posudenie_prijmu Formular_na_posudenie_prijmu_UA-SK  

Read More

Informácie o cene stravy, dotáciách a odhlasovaní

  Informácie o cene stravy, dotáciách a odhlasovaní Štátna dotácia na obedy predškoláka do dovŕšenia 6 rokov  je 1,30 €. Podľa Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 11/2021 je cena stravnej jednotky 1,45 € na nákup potravín + 0,15 € výška režijných nákladov – čiže spolu 1,60 €. Rodičia detí predškolákov do 6 rokov budú uhrádzať […]

Read More
To Top