picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Dotácia na stravu

Vážení rodičia,

pokiaľ ešte nepoberáte dotáciu na stravu (nárok má len dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie) a chcete o ňu požiadať od decembra 2022, je potrebné priniesť osobne do kancelárie riaditeľky alebo vedúcej ŠJ podpísané čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu (tlačivo nájdete na web stránke alebo u vedúcej ŠJ), prípadne rozhodnutie z ÚPSVaR o hmotnej núdzi alebo životnom minime, v termíne do 1.12.2022.

V tomto termíne je tiež potrebné nahlásiť prípadnú zmenu v súvislosti s poberaním daňového bonusu – to sa týka rodičov, ktorí dotáciu už poberajú.

No Comments

Comments are closed.

To Top