picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Poukázanie 2% z dane za rok 2021 pre OZ pri MŠ

Združenie rodičov a priateľov materskej školy

Poukázanie 2% z dane za rok 2021

Vážení rodičia, široká verejnosť,

dovoľujeme si Vás poprosiť o darovanie 2 % z dane fyzických osôb Občianskemu združeniu ZRPŠ pri našej materskej škole.

Príslušné tlačivá sú k dispozícii v triedach a taktiež tu:

2% Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

2% Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Ďakujeme darcom z uplynulého obdobia a prosíme o prejavenie náklonnosti aj v súčasnosti.

štatutárny zástupca OZ ZRPŠ

                         a   riaditeľka MŠ

No Comments

Comments are closed.

To Top