picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Rozhodnutia o prijatí /neprijatí

Vážení rodičia

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022

si príďte vyzdvihnúť osobne do kancelárie riaditeľky,

ktorá dočasne (z dôvodu rekonštrukcie MŠ) sídli v Základnej škole Jarná 20, Žilina – vchod 1. – 4. ročník

v dňoch 14. 6. pondelok  – 15. 6. 2021 utorok  v čase od 7:30 hod. – 15:30 hod.

Bližšie informácie na čísle 0911 139 200

PhDr. Renáta Migátová

No Comments

Comments are closed.

To Top