picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Školský rok 2019/2020

Dňa 11. septembra nás navštívilo divadielko Slniečko z Piešťan s predstavením “Malí huncúti”.

Dňa 12. septembra sa naši škôlkári zúčastnili “Dňa polície” v Žiline, kde videli ukážky činnosti našich policajtov. Odniesli si odtiaľ veľa zážitkov a ukážky sa im veľmi páčili.

Dňa 24. septembra sa deti z mravčekovej a slniečkovej triedy vybrali na športovo-brannú poldennú vychádzku na Bôrik. S dobrou náladou sa vybrali za spoznávaním prírody a športovými aktivitami. Overovali si svoje športové zdatnosti, telesnú vytrvalosť a obratnosť. Nechýbali ani zábavné hry a malé občerstvenie na  záver.

Október je “mesiac úcty k starším”. Preto sa v stonožkovej a včielkovej triede rozhodli, že svojim starým rodičom prejavia úctu, vďaku a pozornosť, ktorú si bezpochyby zaslúžia.  Pripravili si pre nich s pani učiteľkami veselý program, plný básničiek, riekaniek a pesničiek. Okrem umeleckého zážitku si starí rodičia odniesli aj malé darčeky urobené z lásky a vďaky.

Babie leto sa pomaly pominulo a prišla ozajstná jeseň. Nastal čas pozrieť sa, čo nám pani jeseň ponúkla a čo by sa nám hodilo do šikovných dielní. Spojili sme príjemné s užitočným a v jednotlivých triedach našej MŠ sa konali jesenné tvorivé dielne. Rodičia spolu so svojimi deťmi vyrábali tekvicové, zeleninové strašidielka, gaštankov, ovocníčkov, vyrábali šarkanov z papiera. Kreativita nebola cudzia žiadnemu účastníkovi podujatia. Výsledkom boli pekné výtvory, ktoré deti naaranžovali na schodišti, terase alebo v šatni.

Dňa 29. októbra nás navštívila teta Pažická s hudobným koncertom Dubáčik a Muchotrávka. Deti sa prostredníctvom pesničiek a pútavého deja naučili, ako sa správať v lese, ako si ho chrániť a tešiť sa zo všetkých krás, ktoré nám ponúka.

Dňa 12. novembra prijala pozvanie do našej škôlky pani policajtka z Policajného zboru zo Žiliny a navštívila našich predškolákov. Porozprávala im o bezpečnosti na cestách a predpisoch. Za vzorné správanie deti dostali malý darček a mohli si sadnúť do policajného auta.

Mikuláš ani tento rok neobišiel našu . Dňa 6.decembra deti navštívil spolu s anjelom a čertom. Detská radosť sa miešala s očakávaním i štipkou strachu. Za básničku alebo pesničku ich Mikuláš s anjelikom odmenil balíčkom sladkostí.

Dňa 12. decembra nás opäť navštívila teta Marta Pažičká s koncertom Vianoce v detskej izbe.

Vianoce – čas lásky, pokoja a radosti. Tak by sme mohli charakterizovať tie nádherné dni naplnené očakávaním, radosťou a láskou. V našej materskej škole sa tento vianočný čas spája s vianočnými besiedkami. Kúzelné predstavenia v podaní detí je vždy akousi bodkou končiaceho sa roku. Aj tohtoročné besiedky v jednotlivých triedach boli rozprávkové, výnimočné a čarovné.

Šťastné a veselé Vianoce Vám prajeme!

JANUÁR 2020

Dňa 15. januára nás navštívilo Divadlo Príbeh so svojou hudobnou rozprávkou “Talentíno a jeho zázračné nástroje.

Dňa 28. januára nás navštívila teta Marta Pažická s hudobno-výchovným koncertom “Fašiangy”.

V piatok 31. januára navštívil deti z mravčekovej triedy ujo knihovník z Krajskej knižnice v Žiline a prišiel im porozprávať “O číslach. Deti hľadali čísla v rozprávkach a spolu s obľúbeným krtkom si zopakovali počítanie do 10 a aj sa naučili čo je mínus a čo plus.

Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna správa: ako každý rok v tomto čase, fašiangy tu máme zase“. No akéže by to boli fašiangy bez poriadnej fašiangovej zábavy? Preto sa v každej triede našej škôlky uskutočnil KARNEVAL, plný zábavy, smiechu, tanca, súťaží a hodovania.

 

 

To Top