picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ

spravidla

  • deti od troch rokov veku

prednostne

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
  • deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku k 31.8.

ostatné podmienky

  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ
  • deti s trvalým pobytom v meste Žilina
  • ostatné, v závislosti  od voľnej kapacity

Žiadosť si môžete stiahnuť  TU –   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ    

Čo dieťa potrebuje do MŠ
  •  prezuvky vhodné zo zdravotného hľadiska
  • pyžamo
  • úbor na cvičenie v telocvični (len 5-6 ročné deti)
  • kompletné náhradné oblečenie
Odhlásenie stravy, neprítomnosť v MŠ

oznámi zákonný zástupca najneskôr do 14:00 hod. deň vopred u vedúcej školskej jedálne osobne, prípadne na telefónnom čísle 041/72 44 740.

Stravník sa odhlasuje pri chorobe, ukončení dochádzky do MŠ a pod. Za neodobranú stravu alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

To Top