picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Riaditeľka MŠ:
PhDr. Renáta Migátová
telefón: 041/72 447 40
mobil: 0911 139 200
email: mshliny8@centrum.sk

Zástupkyňa riaditeľa MŠ:
PaedDr. Daniela Žideková

Vedúca školskej jedálne
Alexandra Švecová
telefón: 041/72 447 40

Odhlásenie dieťaťa zo stravy oznámi zákonný zástupca najneskôr do 14:00 hod. deň vopred osobne, prípadne telefonicky u vedúcej školskej jedálne.

To Top