picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Riaditeľka MŠ:
Mgr. Emília Chovancová
telefón: 041/72 447 40
mobil: 0911 139 200
email: mshliny8@centrum.sk

Zástupkyňa riaditeľky MŠ:
Mgr. Miroslava Jankovič

Bc. Jana Krajčíková

Vedúca školskej jedálne

Alexandra Švecová

telefón: 041/72 447 40

e-mail: sjmshliny8@gmail.com

 

 

 

 

To Top