picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Milí rodičia a priatelia materskej školy,

ak máte záujem finančne alebo materiálne prispieť našej MŠ môžte tak urobiť nasledovne :

– finančný príspevok na sponzorský účet :  IBAN: SK08 5600 0000 0003 5526 7003

potrebné vypísať s riaditeľkou Darovaciu zmluvu

– materiálne zabezpečenie

Finančný príspevok nám pomôže pri kúpe:

– detských kníh a encyklopédií

– športových a rekreačných potrieb

– hračiek

– didaktických pomôcok

Materiálne zabezpečenie:

– netradičný výtvarný materiál

– kancelársky papier

– knihy, hračky

2% z dane

Hlavným poslaním Rodičovského združenia je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní detí v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO) a pri ochrane a presadzovaní výchovného zámeru rodičov(zákonných zástupcov) detí.

Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše , keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a “neprepadne” tak v prospech štátneho rozpočtu.

2% Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

2% Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

To Top