picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Školský poriadok sa v print podobe nachádza na centrálnej nástenke v MŠ ,v šatni každej triedy a v riaditeľni.

Školský poriadok 2022

Školský poriadok MS Suvorovova 2023

dodatok č.1

To Top