picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

V prípade neprítomnosti dieťaťa v škole je povinnosťou zákonného zástupca odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod, v pondelok do 7,15 hod. telefonicky na tel.č. : 041 7244740, osobne v školskej jedálni alebo emailom: sjmshliny8@gmail.com

Ak dieťa ochorie a zákonný zástupca ho nestihne odhlásiť zo stravy, môže si v prvý deň prísť pre obed a následne dieťa odhlási.

Obed mu bude vydaný v čase od 11.00 do 11.30 hod do obedára v školskej jedálni.

 JL 2.4.-5.4.2024                           JL 6.5.-10.5.2024                    JL 3.6.-7.6.2024

 JL 8.4.-12.4.2024                         JL 13.5.-17.5.2024                  JL 10.6. – 14.6.2024

JL 15.4.-19.4.2024                        JL 20.5.-24.5.2024                 JL 17.6.-21.6.2024

JL 22.4.-26.4.2024                       JL 27.5.-31.5.2024

JL 29.4.-3.5.2024

To Top