picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

V prípade neprítomnosti dieťaťa v škole je povinnosťou zákonného zástupca odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod, v pondelok do 7,15 hod. telefonicky na tel.č. : 041 7244740, osobne v školskej jedálni alebo emailom: sjmshliny8@gmail.com

Ak dieťa ochorie a zákonný zástupca ho nestihne odhlásiť zo stravy, môže si v prvý deň prísť pre obed a následne dieťa odhlási.

Obed mu bude vydaný v čase od 11.00 do 11.30 hod do obedára v školskej jedálni.

žiadosť o vrátenie preplatku: žiadosť o vrátenie preplatku strava

JL 1.8.-2.8.2024

JL 5.8.-9.8.2024

To Top