picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

6:30 – 8:50

 • hry a hrové činnosti detí podľa vlastného výberu
 • vzdelávacie aktivity – výchovno-vzdelávacie činnosti detí riadené učiteľkou
 • zdravotné a relaxačné cvičenie

8:50 – 9:10

 • hygiena, desiata

9:10 – 11:30

 • vzdelávacie aktivity – výchovno-vzdelávacie činnosti detí riadené učiteľkou – trieda
 • zámerné pozorovanie okolitého prostredia – vychádzka
 • pohybové a športové hry, pracovné činnosti – školská záhrada

11:30 – 12:00

 • hygiena, obed

12:00 – 14:10

 • hygiena, literárna, hudobná chvíľka – rozprávka, relaxačná hudba
 • odpočinok, spánok

14:10 – 14:30

 • hygiena, olovrant

14:30 – 16:30

 • vzdelávacie aktivity – výchovno-vzdelávacie činnosti detí riadené učiteľkou
 • hry a činnosti podľa vlastného výberu
To Top