picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

O materskej škole

Naše brány sa pre deti otvorili 9.2.1976. Materská škola sa nachádza v tichom prostredí sídliska Hliny 8 v blízkosti centra mesta, mimo rušných komunikácií. Je obklopená bohatou zeleňou a veľkou záhradou.

Budova materskej školy je účelová, pavilónového typu, tvorí ju 5 budov. Kapacitou vyhovuje pre 9 tried, ktoré navštevuje 198 detí vo veku od 3-6 rokov. Každá trieda má samostatný vchod, šatňu, výdajňu stravy, spálňu a sociálne zariadenie. Vo vnútornom prostredí triedy je vymedzený priestor pre spoločné pohybové aktivity, konštruktívne a námetové hry a rôzne iné edukačné aktivity.

V hospodárskom pavilóne na poschodí je telocvičňa, krúžková miestnosť a riaditeľňa, na prízemí je kancelária vedúcej školskej jedálne a kuchyňa. Celý areál je pospájaný krytými pergolami, čo deti využívajú hlavne počas daždivých dní.

Súčasťou areálu je veľká školská záhrada s množstvom stromov, kríkov, veľkou trávnatou plochou a bohatým vybavením preliezačiek, hojdačiek, šmýkačiek a deväť pieskovísk, kde majú deti dostatok priestoru na pohybové, športové aj bádateľské aktivity.

Naša materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie,  v prípade záujmu rodičov poskytne aj poldennú formu výchovy a vzdelávania ktorá sa uskutočňuje v rôznych organizačných formách, ktoré sú z pedagogicko – psychologického hľadiska rovnocenné a sú zastúpené v dennom poriadku.

Novinky

Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 h.

6:30 – 7:00 – schádzanie detí v zbernej triede

7:00  – 16:00 – prevádzka vo všetkých triedach

16:00 – 16:30 – rozchádzanie detí v zbernej triede

 

Projekty MŠ – Národný projekt podpora pomáhajúcich profesií 3

 

To Top