picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Oznam- odhlasovanie zo stravy

O Z N A M

 Z dôvodu nutnosti minutia zásob v školskej jedálni  a koncoročných operácii žiadame rodičov, ktorí chcú odhlásiť deti zo stravy na  dni :

26.6.2024 – streda  

27.6. 2024 –štvrtok

28.6. 2024 – piatok

aby tak urobili najneskôr do 25. 6. 2024 t .j. v utorok do 14,00 hod. telefonicky na č. t. 72 447 40,  osobne v školskej jedálni, emailom : sjmshliny8@gmail.com

Po tomto termíne sa strava nebude dať odhlásiť, ale je možnosť si ju osobne odobrať v kuchyni  v čase od 11.00 do 11.30 hod.

V prípade detí, ktoré odchádzajú z našej MŠ a chcú požiadať o vrátenie preplatku zo stravy, na webovej stránke v časti jedálny lístok je tlačivo „žiadosť na vrátenie preplatku“. To treba vypísať a doručiť do školskej jedálne alebo poslať emailom.

Vedúca škol. jedálne

 

No Comments

Comments are closed.

To Top