picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Dôležitý oznam- školné

Milí rodičia,

Na základe prekážky, ktorá vznikla v mesiaci december

Vám bude vrátený poplatok za školné vo výške 2,00€ (podľa VZN č.3/2023). Preto Vás prosíme uhradiť školné v mesiaci január v sume 33,00€.

Podľa školského poriadku, čl.2 sa príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ (školné) uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Nasledujúce mesiace sa uhrádza školné podľa platného VZN č.18/2023 vo výške 35,00€.

No Comments

Comments are closed.

To Top