picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Zmena poplatku za školné

Vážení rodičia,

od 1.1.2024 nadobúda platnosť  nové VZN č. 18/2023 o príspevku na čiastkovú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Výška poplatku sa mení z 25,00 € na 35,00 €.

VZN-18-2023

oznam

No Comments

Comments are closed.

To Top