picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Vydávanie Rozhodnutia o prijatí/neprijatí

Vydávanie Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Riaditeľka materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí si zaslali žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2024/2025 a nemajú aktivovanú elektronickú schránku (eslovensko), aby si rozhodnutia o prijatí/neprijatí prišli osobne prevziať do riaditeľne dňa :

  • 25. júna v čase od 07:00 hod. do 13:00 hod.
  • 26. júna od 13:00 do 16:30 hod.

No Comments

Comments are closed.

To Top