picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Dotácia na stravu pre predškolákov

Vážení rodičia,

ak ste ešte nedoručili žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacích návykom dieťaťa je potrebné doručiť ju do 30.6.2023.  Dotácia sa vzťahuje na dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie (posledný rok pred nástupom do ZŠ).

V prípade nedoručenia, nebude mať dieťa od septembre nárok na dotáciu na stravu.

Tlačivo : Navratka od 1.09.2023

No Comments

Comments are closed.

To Top