picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

OZNAM – Dotácia na stravu

Zmeny vo výške dotácie na stravu od 01.05.2023 a to na dieťa MŠ v poslednom ročníku, na dieťa v HN alebo ŽM.

A) Výška dotácie na stravu:
Dotácia na stravu sa bude v zmysle §4 ods.6 zákona o dotáciách poskytovať v sume: 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu . Týka sa to deti navštevujúcich posledný ročník MŠ .

Túto dotáciu na stravu od 01.05.2023 bude možné poskytnúť len na základe žiadosti !

Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v triede u p.učiteliek. Vyplnenú žiadosť odovzdajte učiteľkám v triede do 17.4.2023.

V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí túto žiadosť zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu.

Stravná jednotka bez dotácie 2,30 € ,

– s dotáciou 1,40 € = doplatok za obed 0,90 €.

Tlačivo : navratka dotacia SJ

 

No Comments

Comments are closed.

To Top