picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

OZNAM Letná prevádzka

Milí rodičia ,

na základe nahlásenia vášho záujmu bude prevádzala MŠ počas letných prázdnin nasledovná :

  • V mesiaci JÚL 2023 – v čase od 1.07. 2023 do 31.07. 2023
  • V mesiaci AUGUST 2023 – v čase od 1.08. 2023 do 6.08. 2023

Prevádzka MŠ bude v nasledovných augustových týždňoch prerušená podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z. ( ďalej len vyhláška o materskej škole ) ktorá taxatívne určuje , že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov :

  1. potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy ( napr. veľké upratovanie , sanitácie , maľovanie priestorov, upratovanie po maľovaní …….),
  2. dezinfekcie prostredia a hračiek,
  3. čerpania dovoleniek zamestnancov.

Prajeme Vám aj Vašim deťom pekné prázdniny plné slnka, radosti a nezabudnuteľných zážitkov.

Bližšie organizačné informácie ohľadom letnej prevádzky nájdete na centrálne nástenke, príp. sa informujte u p. učiteľky na triede.       

Rozpis tried:  rozpis počas prázdnin                                        

 

 

No Comments

Comments are closed.

To Top