picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Vydávanie rozhodnutí

Milí rodičia,

oznamujem Vám,že rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa do MŠ sa vydávajú v termíne od 27.6.2023 – 30.6.2023 v čase od 8:00 do 13:00.

No Comments

Comments are closed.

To Top